Інструкція для посади "Електромеханік з ліфтів 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромеханік з ліфтів 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромеханіка з ліфтів 1 розряду - не менше 0,5 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - прийоми і послідовність операцій слюсарної обробки деталей, порядок розбирання і складання простих вузлів і механізмів ліфтів;
      - властивості і маркування металів, загальні знання про допуски та посадки і позначання їх на кресленнях, правила поводження зі стальними канатами і ланцюгами;
      - будову вантажних механізмів (лебідок), блоків, шківів, барабанів;
      - основні відомості про будову і призначення типових ліфтів;
      - електричні та електросилові схеми ланцюгів освітлення і сигналізації ліфтів та системи керування приводами ліфтів;
      - основи електротехніки, будову електродвигунів перемінного струму;
      - правила користування простими електровимірювальними приладами і засобами лінійно-кутових вимірювань.

1.4. Електромеханік з ліфтів 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромеханік з ліфтів 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромеханік з ліфтів 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромеханік з ліфтів 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює слюсарну обробку за 11-14 квалітетами (4-7 класами точності).

2.2. Розмотує канати з бухти і відміряє потрібну довжину.

2.3. Заготовляє і кріпить труби під електропроводку за готовою розміткою.

2.4. Заправляє інструмент.

2.5. Розмічає і вирубує прокладки за кресленнями та ескізами.

2.6. Розбирає і складає механічні та автоматичні замки, затвори, кінцеві вимикачі, поверхові перемикачі, кнопкові і викличні апарати.

2.7. Визначає та усуває прості несправності в мережах освітлення, сигналізації і керування приводом ліфтів.

2.8. Читає прості креслення та електричні схеми ліфтів.

2.9. Виконує складні й особливо складні роботи з ремонту, монтажу і демонтажу ліфтового устаткування під керівництвом електромеханіка вищої кваліфікації.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромеханік з ліфтів 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромеханік з ліфтів 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромеханік з ліфтів 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромеханік з ліфтів 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромеханік з ліфтів 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромеханік з ліфтів 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромеханік з ліфтів 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромеханік з ліфтів 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромеханік з ліфтів 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромеханік з ліфтів 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромеханік з ліфтів 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромеханік з ліфтів 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромеханік з ліфтів 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромеханік з ліфтів 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромеханік з ліфтів 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромеханік з ліфтів 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Болти, гайки, гвинти - нарізування різьби мітчиками і плашками.

5.2. Деталі прості зі штабової і кутової сталі - розмічування, кернування і свердлення отворів переносними електроінструментами.

5.3. Електродвигуни - розбирання, чищення, складання.

5.4. Електропроводка освітлення і сигналізації - заготовка і прокладання в машинному і блочному приміщеннях.

5.5. Ніші, борозни, отвори на перегородках і стінках - пробивання за готовою розміткою і закладання.

5.6. Прилади електровимірювальні - виявлення наявності напруги.

5.7. Світильники, патрони, вимикачі, штепсельні розетки, кнопкові і викличні апарати, контакти - зарядження та встановлення.