Інструкція для посади "Дезінфектор", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Дезінфектор" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - призначення, види і властивості речовин, застосовуваних для дезінфекції, дезінсекції, дезодорації і дератизації;
      - способи завантаження і вивантаження дезінфекційних камер;
      - заходи особистої і громадської безпеки під час проведення робіт з дезінфекції, дезінсекції і дератизації;
      - ознаки отруєння і правила надання першої допомоги;
      - правила безпеки робіт з отрутохімікатами, правила користування індивідуальними засобами захисту.

1.4. Дезінфектор призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Дезінфектор підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Дезінфектор керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Дезінфектор під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Дезінфікує (знищує або послабляє хвороботворні мікроорганізми чи носіїв зарази, інфекції) і проводить дезодорацію одягу, речей домашнього вжитку, устаткування, машин, сировини, напівфабрикатів, транспортних засобів, територій, виробничих приміщень, будівель, споруд тощо фізичним, хімічним, біологічним і комбінованим методами.

2.2. Проводить дезінсекцію (знищує і запобігає розмноженню шкідливих комах), дератизацію і дезодорацію (знищує щурів, мишей і польових гризунів-шкідників) отруйними хімічними речовинами вручну.

2.3. Підносить оброблювані предмети до дезінфекційної камери, завантажує і вивантажує їх.

2.4. Готує і застосовує отрутохімікати та інші речовини для дезінфекції, дезінсекції і дератизації.

2.5. Приймає, веде облік, зберігає й видає отрутохімікати і продукти для приготування принад відповідно до вимог і інструкцій.

2.6. Перевіряє справність засобів захисту: протигазів, спецодягу, інвентарю тощо і підготовляє їх до застосування.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Дезінфектор має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Дезінфектор має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Дезінфектор має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Дезінфектор має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Дезінфектор має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Дезінфектор має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Дезінфектор має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Дезінфектор має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Дезінфектор має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Дезінфектор несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Дезінфектор несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Дезінфектор несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Дезінфектор несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Дезінфектор несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Дезінфектор несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Дезінфектор несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.