Інструкція для посади "Дезактиваторник 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Дезактиваторник 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією дезактиваторника 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основні фізико-хімічні властивості розчинів, які дезактивують;
      - правила приготування дезактивуючих розчинів і дегазуючих речовин, вплив на устаткування, захисну техніку;
      - матеріали і засоби індивідуального захисту;
      - будову дезактиваційного устаткування, дозиметричної, радіометричної апаратури і дегазаційних приладів;
      - граничнодопустимі рівні і концентрацію радіоактивних забруднень;
      - санітарні правила роботи з радіоактивними речовинами і джерелом іонізуючого випромінювання;
      - призначення та умови застосування контрольно-вимірювальних приладів.

1.4. Дезактиваторник 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Дезактиваторник 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Дезактиваторник 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Дезактиваторник 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить дезактивацію спецодягу і засобів індивідуального захисту за допомогою дезактивуючого устаткування.

2.2. Готує насоси до роботи для подавання дезактивуючого розчину та обмивальних вод, такелажних пристроїв, прального устаткування.

2.3. Визначає вид розчину, який дезактивує, залежно від виду забруднення поверхні радіоактивними речовинами.

2.4. Здійснює дегазацію заражених об'єктів, устаткування, інвентарю і приміщень за допомогою дегазаційних приладів дегазуючими речовинами відповідно до заданої рецептури.

2.5. Виконує поточний ремонт.

2.6. Підналагоджує устаткування.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Дезактиваторник 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Дезактиваторник 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Дезактиваторник 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Дезактиваторник 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Дезактиваторник 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Дезактиваторник 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Дезактиваторник 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Дезактиваторник 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Дезактиваторник 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Дезактиваторник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Дезактиваторник 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Дезактиваторник 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Дезактиваторник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Дезактиваторник 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Дезактиваторник 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Дезактиваторник 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.