* *
Інструкція для посади "Випробувач балонів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Випробувач балонів 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією випробувача балонів 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову і конструкцію обслуговуваного устаткування;
      - класифікацію балонів, правила котлонагляду щодо випробування балонів;
      - правила випробування і клеймування балонів згідно з технічними умовами;
      - методи усунення дефектів, виявлених в процесі випробування.

1.4. Випробувач балонів 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Випробувач балонів 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Випробувач балонів 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Випробувач балонів 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Випробовує балони під тиском понад 15 до 30 МПа (понад 150 до 300 кгс/см.кв.).

2.2. Здійснює підготовку балонів до випробування: огляд, визначення придатності, видалення залишків продукту, очищення поверхні балонів, пропарювання, промивання, сушіння і зважування.

2.3. Перевіряє об'єм балонів.

2.4. Усуває дефекти, виявлені в процесі випробування.

2.5. Вибиває на балонах дані випробувань: номер, дату випробування, об'єм, масу.

2.6. Реєструє балони за паспортом.

2.7. Перевіряє і вкручує вентиль у балон.

2.8. Укладає балони в штабелі.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Випробувач балонів 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Випробувач балонів 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Випробувач балонів 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Випробувач балонів 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Випробувач балонів 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Випробувач балонів 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Випробувач балонів 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Випробувач балонів 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Випробувач балонів 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Випробувач балонів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Випробувач балонів 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Випробувач балонів 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Випробувач балонів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Випробувач балонів 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Випробувач балонів 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Випробувач балонів 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.