* *
Інструкція для посади "Вантажник", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Вантажник" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила вантаження і вивантаження вантажів;
      - правила укладання, кріплення, укривання вантажів на складі та в транспортних засобах;
      - правила застосування найпростіших вантажно-розвантажувальних пристроїв і засобів транспортування;
      - умовну сигналізацію під час завантаження і вивантаження вантажів підйомно-транспортними механізмами;
      - допустимі габарити навантаження вантажів на відкритий залізничний рухомий склад і автомашини, розвантаження вантажів із залізничних вагонів і укладання їх у штабелі;
      - розташування складів і місць завантаження і вивантаження вантажів.

1.4. Вантажник призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Вантажник підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Вантажник керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Вантажник під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує вантаження, вивантаження і внутрішньоскладське перероблення вантажів: сортування, укладання, перенесення, переважування, фасування тощо вручну із застосуванням найпростіших вантажно-розвантажувальних пристроїв та засобів транспортування: тачок, візків, транспортерів та інших підйомно-транспортних механізмів.

2.2. Встановлює лебідки, підйомні блоки, влаштовує тимчасові спуски та інші пристрої для завантаження і розвантаження вантажів.

2.3. Кріпить і укриває вантажі на складах та транспортних засобах.

2.4. Переносить щити і трапи.

2.5. Підкочує (відкочує) вагони в процесі роботи.

2.6. Відчиняє і зачиняє люки, борти, двері рухомого складу.

2.7. Чистить рухомий склад після проведення вивантаження вантажу.

2.8. Чистить і змащує обслуговувані вантажно-розвантажувальні пристрої і засоби транспортування.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Вантажник має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Вантажник має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Вантажник має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Вантажник має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Вантажник має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Вантажник має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Вантажник має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Вантажник має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Вантажник має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Вантажник несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Вантажник несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Вантажник несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Вантажник несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Вантажник несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Вантажник несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Вантажник несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.