Інструкція для посади "Бункерувальник 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Бункерувальник 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову бункерів, пускової апаратури, системи звукової і видимої сигналізації, будову затворів і відкотних колій, транспортних механізмів приводної і натяжної станції конвеєрної лінії;
      - об'єм бункера, вантажопідйомність приймальних посудин, допустиме навантаження на стрічку транспортера;
      - технічні умови на розвантажуваний матеріал, способи подрібнення негабаритних грудок і запобігання злежуваності матеріалу;
      - правила очищення бункерів;
      - конструкцію зчеплення;
      - правила зчеплення, розчеплення, відкочування навантажених вагонеток і думпкарів;
      - правила подавання і приймання звукових і видимих сигналів, розвантаження транспортних засобів.

1.4. Бункерувальник 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Бункерувальник 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Бункерувальник 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Бункерувальник 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Заповнює бункери грудковими або сипкими матеріалами за допомогою елеваторів, конвеєрів, скіпових підйомників, вагонеток з перекидним кузовом та інших систем підйомно-транспортних механізмів під керівництвом бункерувальника вищої кваліфікації.

2.2. Спостерігає за подаванням матеріалів у залізничні вагони, автосамоскиди, на дробильні установки і транспортери.

2.3. Керує затворами і живильниками.

2.4. Пускає і зупиняє конвеєри.

2.5. Регулює рівномірне надходження і розміщення матеріалу в приймальних посудинах і на транспорті.

2.6. Додержується необхідного проміжку між колосниками решіток і спостерігає за наповненням бункерів.

2.7. Здійснює шурування матеріалу (гірничої маси, гарячого агломерату та інших матеріалів).

2.8. Усуває зависання, завали і затори.

2.9. Розбиває негабаритні брили, подрібнює великі грудки на решітках перепускних бункерів або гезенків.

2.10. Усуває сторонні речі.

2.11. Підкочує, встановлює і завантажує вагонетки.

2.12. Зчеплює, розчеплює і відкочує навантажені вагонетки.

2.13. Очищає обслуговуваний бункер (люк) і колію біля робочого місця.

2.14. Веде поточний ремонт бункерних затворів.

2.15. Подає сигнали на поставлення вагонів під розвантаження.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Бункерувальник 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Бункерувальник 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Бункерувальник 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Бункерувальник 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Бункерувальник 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Бункерувальник 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Бункерувальник 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Бункерувальник 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Бункерувальник 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Бункерувальник 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Бункерувальник 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Бункерувальник 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Бункерувальник 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Бункерувальник 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Бункерувальник 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Бункерувальник 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.