* *
Інструкція для посади "Бригадир на дільницях основного виробництва", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Бригадир на дільницях основного виробництва" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта і спеціальна підготовка в галузі управління. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією попереднього розряду - не менше 1 року. Бригадир на дільницях основного виробництва повинен мати вищий кваліфікаційний розряд або такий же, як кваліфікаційний розряд робітника найвищої кваліфікації у бригаді. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес виготовлення виробів;
      - заправні карти і технологічні інструкції;
      - будову, типи технологічного устаткування, його призначення;
      - технологічну, організаційну оснастку і пристрої, їх призначення і порядок застосування;
      - вимоги до сировини, напівфабрикатів, матеріалів;
      - види, властивості і призначення перероблюваної сировини, напівфабрикатів і матеріалів;
      - дефекти у виробах, причини їх виникнення і заходи щодо їх запобігання та усунення, норми витрат основних і допоміжних матеріалів;
      - операції виконувані робітниками, нормативи часу, застосовувані під час розрахунку технічно обґрунтованих норм виробітку.

1.4. Бригадир на дільницях основного виробництва призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Бригадир на дільницях основного виробництва підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Бригадир на дільницях основного виробництва керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Бригадир на дільницях основного виробництва під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботи зі своєчасного забезпечення робітників необхідними напівфабрикатами, матеріалами.

2.2. Розставляє робітників по місцях.

2.3. Контролює якість продукції, що виготовляється бригадою, додержання технологічного процесу, правильність ведення обліку виробітку працівників.

2.4. Організовує взаємодію членів бригади відповідно до вимог технологічних процесів.

2.5. Вживає заходів щодо усунення простоїв устаткування і робітників.

2.6. За необхідності підміняє робітників.

2.7. Усуває причини, які викликають зниження якості продукції.

2.8. Забезпечує виконання основних планових завдань бригади, конвеєра, потоку (дільниці).

2.9. Стежить за своєчасним і якісним виправленням дефектів виробів.

2.10. Проводить інвентаризацію незавершеного виробництва на початку і наприкінці роботи (зміни).

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Бригадир на дільницях основного виробництва має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Бригадир на дільницях основного виробництва має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Бригадир на дільницях основного виробництва має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Бригадир на дільницях основного виробництва має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Бригадир на дільницях основного виробництва має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Бригадир на дільницях основного виробництва має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Бригадир на дільницях основного виробництва має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Бригадир на дільницях основного виробництва має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Бригадир на дільницях основного виробництва має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Бригадир на дільницях основного виробництва несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Бригадир на дільницях основного виробництва несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Бригадир на дільницях основного виробництва несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Бригадир на дільницях основного виробництва несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Бригадир на дільницях основного виробництва несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Бригадир на дільницях основного виробництва несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Бригадир на дільницях основного виробництва несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.