* *
Інструкція для посади "Апаратник повітроподілу 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник повітроподілу 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника повітроподілу 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну схему виробництва кисню;
      - будову наповнювальної рампи;
      - будову кисневих установок і призначення окремих вузлів;
      - правила регулювання апаратів згідно з показаннями контрольно-вимірювальних приладів;
      - основні знання із фізики, хімії і електротехніки, властивості інертних газів;
      - правила ведення контрольно-облікових записів про роботу установки;
      - методи проведення аналізу газів;
      - правила зливання рідкого кисню в танки, наповнення балонів газом, поводження з наповненими балонами і правила їх зберігання;
      - будову простих і середньої складності контрольно-вимірювальних приладів.

1.4. Апаратник повітроподілу 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник повітроподілу 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник повітроподілу 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник повітроподілу 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес виробництва кисню на кисневій установці (агрегаті) продуктивністю кисню до 100 м.куб./год.

2.2. Регулює роздільний апарат.

2.3. Проводить аналіз газу.

2.4. Спостерігає за роботою газових лічильників і диференціальних манометрів, за змінами показань рідкого і газоподібного кисню, азоту, аргону і рідкого повітря у випарнику.

2.5. Наповнює балони і контролює наповнення та зливання рідкого кисню в стаціонарні і транспортні танки.

2.6. Регулює роботу автоматичних приладів із заповнення балонів зрідженим і стисненим газом.

2.7. Веде поточний ремонт обладнання установки та апаратури.

2.8. Веде контрольно-облікові записи про роботу установки.

2.9. Спостерігає за станом наповнювальної рампи та усіх її трубопроводів, вентилів і контрольно-вимірювальної апаратури.

2.10. Контролює транспортування і зберігання наповнених балонів.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник повітроподілу 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник повітроподілу 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник повітроподілу 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник повітроподілу 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник повітроподілу 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник повітроподілу 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник повітроподілу 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник повітроподілу 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник повітроподілу 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник повітроподілу 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник повітроподілу 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник повітроподілу 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник повітроподілу 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник повітроподілу 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник повітроподілу 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник повітроподілу 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.