* *
Інструкція для посади "Акумуляторник 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Акумуляторник 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією акумуляторника 1 розряду - не менше 0,5 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - елементарні знання з електротехніки: будову і призначення акумуляторних батарей, правила та режими зарядження і розрядження акумуляторних батарей;
      - властивості застосовуваних кислот, лугів і правила поводження з ними;
      - призначення та умови застосування контрольно-вимірювальних приладів для вимірювання напруги елементів акумуляторних батарей.

1.4. Акумуляторник 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Акумуляторник 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Акумуляторник 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Акумуляторник 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розбирає і складає акумулятори всіх типів.

2.2. Обслуговує обладнання зарядних станцій (агрегатів).

2.3. Заряджає акумулятори та акумуляторні батареї всіх типів.

2.4. Замінює гумові клапани на пробках, заготовляє прокладки.

2.5. Вимірює напругу окремих елементів акумуляторних батарей.

2.6. Паяє з'єднання акумуляторних батарей.

2.7. Визначає густину і рівень електроліту в елементах акумуляторів.

2.8. Виготовляє розчин лугу з кристалічного каустику або концентрованого розчину згідно з установленою рецептурою.

2.9. Закриває шнуром щілини між кришками і посудинами та заливає їх розігрітою мастикою.

2.10. Заливає і доливає банки дистильованою водою та електролітом.

2.11. Замінює окремі банки і обмазує їх мастикою.

2.12. Веде записи щодо експлуатації зарядних станцій.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Акумуляторник 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Акумуляторник 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Акумуляторник 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Акумуляторник 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Акумуляторник 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Акумуляторник 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Акумуляторник 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Акумуляторник 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Акумуляторник 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Акумуляторник 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Акумуляторник 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Акумуляторник 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Акумуляторник 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Акумуляторник 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Акумуляторник 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Акумуляторник 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.