* *
Інструкція для посади "Стенографістка", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Стенографістка" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - стенографістка I категорії: повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві і стенографування зі швидкістю не менше 110 слів за хвилину. Стаж роботи за професією стенографістки II категорії - не менше 1 року. Стенографістка II категорії: повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві і стенографування зі швидкістю не менше 85-90 слів за хвилину. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - стенографію;
      - правила орфографії і пунктуації;
      - порядок розміщення матеріалу під час друкування різних документів;
      - правила експлуатації друкарських машин, диктофонів і магнітофонів;
      - правила експлуатації обчислювальної техніки;
      - основи організації праці;
      - основи законодавства про працю.

1.4. Стенографістка призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Стенографістка підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Стенографістка керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Стенографістка під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде стенографічний запис доповідей, лекцій, виступів (на конференціях, нарадах, семінарах тощо), протоколів засідань і нарад (повідомлень, пропозицій і рішень).

2.2. Стенографує під диктовку керівників і фахівців підприємства тексти ділових листів, наказів, висновків, інструкцій, доповідних записок та інших службових документів, відомості, що передаються телефоном, а також записує мовлення з магнітних носіїв (з використанням диктофонів і магнітофонів).

2.3. Розшифровує стенографічні записи, друкує їх на друкарській машині чи диктує друкарці або вводить інформацію до банку даних.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Стенографістка має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Стенографістка має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Стенографістка має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Стенографістка має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Стенографістка має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Стенографістка має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Стенографістка має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Стенографістка має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Стенографістка має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Стенографістка несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Стенографістка несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Стенографістка несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Стенографістка несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Стенографістка несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Стенографістка несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Стенографістка несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.