* *
Інструкція для посади "Завідувач камери схову", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач камери схову" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професійним спрямуванням - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, інші керівні та нормативні документи органів вищого рівня та інших органів, що стосуються діяльності підприємства, установи, організації;
      - порядок роботи камери схову;
      - правила експлуатації автоматичних камер схову;
      - основи організації праці;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Завідувач камери схову призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач камери схову підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач камери схову керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач камери схову під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво роботою з приймання, зберігання та видавання речей.

2.2. Організовує раціональне розміщення та укладання речей на стелажі та полиці за порядком, що забезпечує зберігання і швидке знаходження їх під час видавання.

2.3. Стежить за додержанням режиму зберігання і справним станом обладнання, механізмів та інвентарю.

2.4. Розглядає скарги власників речей і вживає заходів щодо їх задоволення.

2.5. Здійснює контроль за роботою автоматичних камер схову.

2.6. Контролює правильне установлення сум платні за зберігання ручного багажу.

2.7. Оформляє документи на речі, що надходять до камери схову, а також на загублені громадянами (пасажирами) речі, забезпечує повернення або здавання їх на реалізацію після закінчення встановленого строку.

2.8. Складає зведену звітність про роботу камери схову.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач камери схову має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач камери схову має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач камери схову має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач камери схову має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач камери схову має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач камери схову має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач камери схову має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач камери схову має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач камери схову має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач камери схову несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач камери схову несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач камери схову несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач камери схову несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач камери схову несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач камери схову несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач камери схову несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.