Інструкція для посади "Друкарка", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Друкарка" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - друкарка I категорії: повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка за встановленою програмою, що передбачає друкування із швидкістю не менше 200 ударів за хвилину. Стаж роботи за професією друкарки II категорії - не менше 1 року. Друкарка II категорії: повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка за встановленою програмою, що передбачує друкування із швидкістю понад 100 ударів за хвилину. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - машинопис;
      - правила орфографії і пунктуації;
      - стандарти уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації;
      - порядок розміщення матеріалу під час друкування документів;
      - правила друкування ділових листів з використанням типових форм;
      - правила експлуатації друкарських машин, диктофонів, магнітофонів;
      - основи організації праці;
      - основи законодавства про працю.

1.4. Друкарка призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Друкарка підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Друкарка керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Друкарка під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує машинописні роботи із рукописних, машинописних і друкарських оригіналів, у тому числі підготовку матриць для одержання копій матеріалу на друкарських машинах різних систем.

2.2. Відтворює на друкарській машині записи, зроблені на магнітних носіях (із застосуванням диктофонів магнітофонів) або друкує під диктування.

2.3. Стежить за станом друкарської машини і забезпечує збереженість і правильний догляд за нею.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Друкарка має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Друкарка має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Друкарка має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Друкарка має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Друкарка має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Друкарка має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Друкарка має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Друкарка має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Друкарка має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Друкарка несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Друкарка несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Друкарка несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Друкарка несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Друкарка несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Друкарка несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Друкарка несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.