* *
Інструкція для посади "Начальник гаража", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник гаража" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи на автомобільному транспорті - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження, нормативні документи та інші керівні матеріали вищих органів стосовно виробничо-господарської діяльності автотранспортних підприємств в умовах ринкової економіки;
      - будову, призначення, конструктивні особливості, техніко-експлуатаційні дані і правила технічної експлуатації автотранспортних засобів;
      - технологію та організацію технічного обслуговування і ремонту рухомого складу;
      - основи економіки, організації праці та виробництва;
      - чинні положення про оплату праці і форми матеріального стимулювання працівників автомобільного транспорту;
      - порядок ведення обліку та складання встановленої звітності;
      - правила експлуатації обчислювальної техніки;
      - правила дорожнього руху;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Начальник гаража призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник гаража підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник гаража керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник гаража під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує утримання автомобільного транспорту в належному стані.

2.2. Організовує випуск рухомого складу на лінію згідно із затвердженим графіком у технічно справному стані.

2.3. Здійснює контроль за додержанням водіями правил технічної експлуатації автотранспортних засобів і наданням їм необхідної технічної допомоги на лінії.

2.4. Розроблює та впроваджує заходи, спрямовані на ліквідацію простоїв, передчасне повернення автомобілів з лінії через технічні несправності.

2.5. Аналізує причини дорожньо-транспортних випадків та порушень водіями правил дорожнього руху.

2.6. Забезпечує поточний ремонт виробничих будівель, споруд та обладнання гаража, безпечні і здорові умови праці, а також своєчасне надання пільг працюючим за умови праці.

2.7. Розробляє та впроваджує заходи з благоустрою гаража, озеленення і прибирання прилеглої території.

2.8. Здійснює контроль за забезпеченням паливно-мастильними матеріалами, своєчасним обслуговуванням та правильним зберіганням рухомого складу.

2.9. Вживає заходів з підбору і розстановки кадрів та їх доцільного використання.

2.10. Забезпечує додержання працівниками правил і норм охорони праці, виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.11. Подає пропозиції щодо заохочення працівників, накладання дисциплінарних стягнень на порушників виробничої і трудової дисципліни, застосування в разі потреби заходів матеріального впливу.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник гаража має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник гаража має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник гаража має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник гаража має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник гаража має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник гаража має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник гаража має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник гаража має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник гаража має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник гаража несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник гаража несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник гаража несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник гаража несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник гаража несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник гаража несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник гаража несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.