* *
Інструкція для посади "Уповноважений з приймання суден від суднобудівних заводів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Уповноважений з приймання суден від суднобудівних заводів" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією на інженерно-технічних посадах у суднобудуванні: для магістра - не менше 7 років, для спеціаліста - не менше 10 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з управління якістю продукції;
      - систему державного нагляду, міжвідомчого та відомчого контролю за якістю;
      - Особливі умови поставки суден цивільного призначення, Положення про поставки продукції виробничо-технічного призначення, Правила Регістру та правила Річкового регістру;
      - Статут служби на судах річкового флоту;
      - Статут служби на судах морського флоту;
      - Статут про дисципліну працівників річкового транспорту;
      - методи планування підвищення якості продукції;
      - системи, методи та засоби технічного контролю;
      - технологію суднобудування;
      - порядок атестації якості;
      - правила проведення приймальних випробувань суден;
      - організацію обліку, порядок і терміни складання звітності про якість продукції;
      - досвід передових та зарубіжних суднобудівних підприємств щодо досягнення високих показників якості продукції та її контролю;
      - чинні державні стандарти, технічні умови, стандарти підприємств;
      - основи економіки, організації виробництва, праці й управління;
      - вимоги з охорони праці до суден внутрішнього і змішаного плавання та суднового устаткування;
      - санітарні правила до суден;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Уповноважений з приймання суден від суднобудівних заводів призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Уповноважений з приймання суден від суднобудівних заводів підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Уповноважений з приймання суден від суднобудівних заводів керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Уповноважений з приймання суден від суднобудівних заводів під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює контроль за якістю будівництва та термінами поставки суден.

2.2. Бере участь у розгляді та дає висновки щодо розроблюваної проектними організаціями технічної документації, візує проекти договорів на будівництво суден, погодження на виконання додаткових робіт.

2.3. Ураховує відступи від проекту та аналізує їх виникнення, узгоджує повідомлення про коригування проектів.

2.4. Веде нагляд за виготовленням відповідальних вузлів та конструкцій суден, узгоджує з проектними організаціями та заводами номенклатуру приймання окремих вузлів, погоджує її з прийманнями, що проводяться інспекціями Регістру.

2.5. Після отримання актів ВТК суднобудівного заводу приймає роботи з окремих етапів та вузлів.

2.6. Контролює якість та комплектність виготовлених механізмів та устаткування до встановлення їх на судно, а також правильність їх технічної експлуатації після установлення на судні до здавання судна замовнику.

2.7. Вирішує технічні та організаційні питання, що виникають у процесі будівництва суден.

2.8. Перевіряє готовність судна до виходу на ходові випробування, бере участь у комісіях з іспитів та прийому дослідних і головних зразків суднових механізмів та виробів у приймально-здавальних випробуваннях і пробних рейсах.

2.9. Перевіряє звітну технічну документацію, що видається на судно.

2.10. Бере участь у розгляді рекламаційних актів, що надходять від пароплавств-власників суден, пред'являє суднобудівельному заводу претензії та штрафні санкції за прострочення здавання суден всупереч термінам, які обумовлено договорами.

2.11. Розглядає раціоналізаторські пропозиції, що стосуються будівництва суден, робить щодо них висновки та узгоджує порядок їх затвердження.

2.12. Керує роботою екіпажу з вивчення та освоєння судна до прибуття приймальної комісії.

2.13. Розглядає калькуляції, кошторисно-фінансові розрахунки для обґрунтування орієнтовних цін на судна, а також на додаткові роботи, що не передбачені технічними проектами.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Уповноважений з приймання суден від суднобудівних заводів має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Уповноважений з приймання суден від суднобудівних заводів має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Уповноважений з приймання суден від суднобудівних заводів має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Уповноважений з приймання суден від суднобудівних заводів має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Уповноважений з приймання суден від суднобудівних заводів має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Уповноважений з приймання суден від суднобудівних заводів має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Уповноважений з приймання суден від суднобудівних заводів має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Уповноважений з приймання суден від суднобудівних заводів має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Уповноважений з приймання суден від суднобудівних заводів має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Уповноважений з приймання суден від суднобудівних заводів несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Уповноважений з приймання суден від суднобудівних заводів несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Уповноважений з приймання суден від суднобудівних заводів несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Уповноважений з приймання суден від суднобудівних заводів несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Уповноважений з приймання суден від суднобудівних заводів несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Уповноважений з приймання суден від суднобудівних заводів несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Уповноважений з приймання суден від суднобудівних заводів несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.