Інструкція для посади "Електрогазозварник судновий 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електрогазозварник судновий 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електрогазозварника 3 розряду на судноремонтному виробництві - не менше 1 року. Підтвердження компетентності згідно з вимогами до професії електрогазозварника суднового. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила, способи й методи виконання зварювальних та газорізальних робіт в обсязі завдань та обов'язків, за якими підтверджується компетентність;
      - принцип роботи, правила експлуатації та обслуговування зварювального, газорізального й механічного устаткування, які експлуатує;
      - основні властивості сталей, сплавів, електродів, що застосовуються;
      - основи слюсарної справи;
      - основи будови судна;
      - призначення й розташування суднових відсіків, приміщень;
      - терміни означення команд, які застосовуються на судні;
      - правила користування відповідним внутрішнім зв'язком та системами аварійно-попереджувальної сигналізації;
      - розташування на судні аварійно-рятувального, протипожежного обладнання, майна, інвентарю та його використання за призначенням;
      - дії під час аварій, пожеж і сигналів тривоги;
      - основні дії щодо запобігання забрудненню моря;
      - англійську мову (морську специфіку) в обсязі, необхідному для розуміння команд і термінів.

1.4. Електрогазозварник судновий 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електрогазозварник судновий 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електрогазозварник судновий 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електрогазозварник судновий 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує на судні електродугове зварювання вузлів та деталей суднових корпусних конструкцій, суднових трубопроводів 3 класу, суднових механізмів і обладнання у всіх просторових положеннях зварного шва, газове зварювання та різання металів згідно з компетентністю, що підтверджується сертифікатом.

2.2. Здійснює наплавлення дефектів відповідальних деталей машин, механізмів та конструкцій.

2.3. Стежить за справним технічним станом зварювального устаткування.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електрогазозварник судновий 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електрогазозварник судновий 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електрогазозварник судновий 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електрогазозварник судновий 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електрогазозварник судновий 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електрогазозварник судновий 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електрогазозварник судновий 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електрогазозварник судновий 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електрогазозварник судновий 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електрогазозварник судновий 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електрогазозварник судновий 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електрогазозварник судновий 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електрогазозварник судновий 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електрогазозварник судновий 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електрогазозварник судновий 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електрогазозварник судновий 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.