Інструкція для посади "Днювальний", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Днювальний" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - обладнання, розташування приміщень суден;
      - будову й принцип дії електропилососів та іншого інвентарю;
      - правила безпечного виконання прибиральних робіт;
      - санітарні правила щодо утримання суднових приміщень.

1.4. Днювальний призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Днювальний підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Днювальний керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Днювальний під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Входить до складу палубної команди.

2.2. Прибирає каюти командного складу, кают-компанію, службові приміщення, коридори, а в разі необхідності інші суднові приміщення.

2.3. Утримує в чистоті приміщення їдальні суднової команди.

2.4. Подає їжу екіпажу до їдальні, миє посуд.

2.5. Приймає від буфетника необхідну кількість посуду, білизни та іншого інвентарю.

2.6. Стежить за їх зберіганням.

2.7. Виконує інші обов'язки, які встановлено на вантажних суднах старшим помічником капітана, на пасажирських - помічником капітана з пасажирської частини.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Днювальний має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Днювальний має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Днювальний має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Днювальний має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Днювальний має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Днювальний має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Днювальний має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Днювальний має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Днювальний має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Днювальний несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Днювальний несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Днювальний несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Днювальний несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Днювальний несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Днювальний несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Днювальний несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.