* *
Інструкція для посади "Бармен судновий 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Бармен судновий 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила обслуговування відвідувачів у суднових барах;
      - види й призначення посуду, приборів, обладнання та інвентарю бару;
      - особливості харчування, правила етикету й техніку обслуговування іноземних туристів і пасажирів;
      - види, рецептури, технологію приготування й відпускання обмеженого асортименту алкогольних й безалкогольних напоїв, холодних і гарячих страв, закусок;
      - асортимент напоїв та кондитерських виробів, які реалізуються в барах, та їх товарні характеристики;
      - правила викладання продукції на барній стійці та вітрині бару, у холодильних шафах;
      - принцип роботи й правила експлуатації обладнання, що використовується в барі, музичної апаратури;
      - правила розрахунку з відвідувачами, курси обміну валют;
      - правила ведення обліку, складання товарного звіту й здавання грошей;
      - умови й терміни зберігання продукції та напоїв;
      - терміни та температурний режим відпускання продукції;
      - одну з іноземних мов (англійську, німецьку тощо) у межах кваліфікації;
      - особливості роботи суднових барів;
      - основні знання про будову й обладнання суден.

1.4. Бармен судновий 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Бармен судновий 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Бармен судновий 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Бармен судновий 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обслуговує відвідувачів у суднових барах біля барної стійки й за столиками.

2.2. Приймає замовлення від відвідувачів, підраховує вартість, здійснює з ними розрахунок, перераховує валюту.

2.3. Пропонує відвідувачам безалкогольні й слабоалкогольні напої, кондитерські вироби, що відповідають вимогам споживчих стандартів.

2.4. Готує за затвердженими рецептами обмежений асортимент алкогольних та безалкогольних напоїв, холодних і гарячих страв, закусок.

2.5. Приймає напої, продукти й продукцію, зберігає їх відповідно до вимог температурного режиму та правил зберігання.

2.6. Допомагає відвідувачам у виборі напоїв та страв, розставляє їх на столі або подає в каюту.

2.7. Оформляє вітрину бару та барну стійку.

2.8. Використовує й обслуговує музичну апаратуру.

2.9. Своєчасно підготовлює до роботи обладнання, інструменти, пристрої й утримує їх у належному стані.

2.10. Одержує й здає готівку, столову білизну, посуд, прибори.

2.11. Веде необхідний облік, складає й здає товарний звіт, приймає та здає зміну.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Бармен судновий 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Бармен судновий 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Бармен судновий 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Бармен судновий 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Бармен судновий 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Бармен судновий 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Бармен судновий 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Бармен судновий 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Бармен судновий 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Бармен судновий 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Бармен судновий 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Бармен судновий 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Бармен судновий 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Бармен судновий 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Бармен судновий 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Бармен судновий 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.