* *
Інструкція для посади "Стивідор", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Стивідор" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - старший стивідор: повна, базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр або молодший спеціаліст): для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, бакалавра - стаж роботи за професією стивідора - не менше 1 року, молодшого спеціаліста - не менше 2 років. Стивідор: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст): для бакалавра - без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста - стаж роботи на вантажно-розвантажувальних роботах за професією тальмана - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження, правила, нормативні та інші керівні документи з питань організації та технології вантажно-розвантажувальних робіт;
      - порядок нормування й обліку стоянкового терміну суден;
      - види тари та упаковки;
      - види маркування українською та іноземною мовами, правила їх перевезення, навантажування, розвантажування та складування;
      - будову вантажних приміщень суден, залізничних вагонів, складів;
      - правила розміщення, сепарування та кріплення вантажів;
      - технічні норми та правила завантаження залізничних вагонів, автотранспорту та суден;
      - методику розроблення вантажного плану (каргоплану) судна;
      - правила технічної експлуатації перевантажувальних машин;
      - економіку;
      - організацію праці й управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Стивідор призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Стивідор підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Стивідор керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Стивідор під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує судновими вантажно-розвантажувальними роботами в морських портах.

2.2. Здійснює оперативне керівництво бригадами механізаторів (докерів-механізаторів), робітниками складів, зайнятих на суднових, автотранспортних і вагонних вантажно-розвантажувальних роботах.

2.3. Забезпечує виконання технологічного процесу навантажування-розвантажування вантажів, ефективне використання трудових та матеріальних ресурсів під час оброблення суден.

2.4. Забезпечує максимальне сполучення вантажних та допоміжних операцій, суворе дотримання встановлених норм стоянкових термінів.

2.5. Перевіряє готовність судна та стан трюмів, люків суднових вантажних засобів до навантаження й розвантаження.

2.6. Здійснює раціональну розстановку бригад робітників порту, перевантажувальної техніки й транспортних засобів у відповідності до технологічної схеми оброблення.

2.7. Забезпечує організацію вантажно-розвантажувальних робіт згідно з вантажним планом, умовами перевантажування з урахуванням особливостей та специфіки вантажу.

2.8. Координує в процесі роботи ланки перевантажувального процесу (складські, трюмні, вагонні, транспортні), не допускаючи невиробничих простоїв.

2.9. Перевіряє якість та обсяг виконаних робіт.

2.10. Забезпечує ведення та правильне оформлення таймшиту щодо обробленого судна.

2.11. Контролює дотримання бригадами нормативних вимог навантажування-розвантажування експортних, імпортних, каботажних та місцевих вантажів.

2.12. Перевіряє наявність на робочих місцях необхідних вантажозахоплювальних пристроїв, інструменту та матеріалів.

2.13. Стежить за готовністю складських площ та рухомого складу до прийняття та здавання вантажу.

2.14. Здійснює оперативний зв'язок з диспетчерською порту (району), з адміністрацією суден, залізниці та інспекційних органів з питань, пов'язаних із виконанням вантажно-розвантажувальних робіт.

2.15. Забезпечує дотримання на робочих місцях правил охорони праці.

2.16. Веде встановлену звітність.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Стивідор має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Стивідор має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Стивідор має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Стивідор має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Стивідор має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Стивідор має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Стивідор має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Стивідор має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Стивідор має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Стивідор несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Стивідор несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Стивідор несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Стивідор несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Стивідор несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Стивідор несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Стивідор несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.