Інструкція для посади "Старший механік", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Старший механік" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна, базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр або і молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією механіка (суднового) для отримання диплома старшого механіка суден: з головною енергетичною установкою (ГЕУ) потужністю 3000 кВт і більші (освітньо-кваліфікаційним рівнем - спеціаліст) - не менше 3 років, з яких не менше 1 року за професією другого механіка; з ГЕУ потужністю від 750 до 3000 кВт (з освітньо-кваліфікаційним рівнем - бакалавр) або з ГЕУ потужністю менше 750 кВт (з освітньо-кваліфікаційним рівнем - молодший спеціаліст) - не менше 2 років, з яких не менше 1 року за професією другого механіка. Екзаменаційні випробування за вимогами до компетентності згідно з Кодексом про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ) на право одержання диплома про посадову кваліфікацію та інших документів. Періодичне підвищення й підтвердження кваліфікації. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, положення та інші керівні документи з технічної експлуатації суднової техніки, організації загальносуднової служби;
      - правила та нормативні документи Регістру судноплавства України або іншого класифікаційного товариства, яке здійснює технічний нагляд за судном;
      - Кодекс торговельного мореплавства України;
      - техніко-експлуатаційні характеристики головних та допоміжних силових енергетичних установок та суднових технічних засобів;
      - нормативні та технічні інструкції з ремонту силових енергетичних установок та суднових технічних засобів;
      - методи оцінки технічного стану, надійності та довговічності суднових машин та механізмів, суднового устаткування;
      - експлуатацію систем внутрішньо-суднового зв'язку;
      - положення міжнародних конвенцій та резолюцій Міжнародної морської організації (ІМО) щодо охорони життя людини на морі (СОЛАС), запобігання забрудненню із суден (МАРПОЛ), запобігання зіткненню суден (МППСС), про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ), про вантажну марку тощо;
      - вимоги Міжнародних санітарних правил;
      - Галузеву угоду між Мінтрансом України й профспілкою;
      - організацію вахтової служби;
      - правила та інструкції судновласника;
      - умови колективного договору (трудового контракту), аварійно-рятувальну справу;
      - дії машинної команди в забезпеченні живучості в машинному відділенні;
      - організацію робіт під час судноремонту;
      - основи економіки, організації праці;
      - трудове законодавство.

1.4. Старший механік призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Старший механік підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Старший механік керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Старший механік під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує безаварійну й надійну роботу головної енергетичної установки та допоміжних механізмів, допоміжних котлів, суднових технічних засобів і систем судна.

2.2. Їх правильну експлуатацію, своєчасний якісний ремонт.

2.3. Контролює готовність технічних засобів судна до дії.

2.4. Здійснює контроль за правильною експлуатацією й технічним обслуговуванням суднових силових установок (дизелів, паросилових і газотурбінних) та рефрижераторних установок.

2.5. Забезпечує підтримування машинного устаткування, систем та служб у безпечному стані, з'ясовує причини несправності та здійснює керівництво щодо усунення пошкоджень.

2.6. Забезпечує експлуатацію, перевірку, викриття несправностей, ремонт та утримання у робочому стані електричного устаткування та електронного обладнання керування силовою енергетичною установкою.

2.7. Планує роботу та складає графіки технічного обслуговування та ремонту суднових технічних засобів.

2.8. Організовує безпечне проведення ремонтних робіт.

2.9. Керує службою технічної експлуатації.

2.10. Здійснює організацію режиму праці та відпочинку членів машинної команди, розстановку їх за вахтами та підрозділами, контроль обліку робочого часу.

2.11. Складає розклад за сигналами тривоги для машинної команди, розробляє плани та керує діями екіпажу в забезпеченні живучості в машинному відділенні під час навчання або аварії на судні.

2.12. Здійснює своєчасне пред'явлення судна та його технічних засобів для огляду органами технічного нагляду механічної частини.

2.13. Забезпечує складання ремонтних відомостей суднових технічних засобів та здійснює контроль за якістю ремонтних робіт, що виконуються береговими підприємствами, судновими ремонтними бригадами, судновими спеціалістами.

2.14. Контролює своєчасне постачання судна аварійним майном, інвентарем, матеріальними та змінними запасними частинами механічної частини й забезпечує їх правильне зберігання.

2.15. Здійснює контроль за витрачанням та обліком пального, мастила та котлової води.

2.16. Забезпечує надійну експлуатацію рятувальних засобів та обладнання судна, протипожежної системи та інших систем безпеки.

2.17. Отримує інформацію щодо осадки, остійності та напруги корпусу судна.

2.18. Перед відходом судна в рейс перевіряє готовність до плавання суднової енергетичної установки та технічних засобів.

2.19. Керує особисто діями вахти в машинному відділенні під час входу судна до порту, виходу із порту, виконання швартовних операцій, проходу вузькостей та каналів.

2.20. Забезпечує швидке й точне виконання команд, що подаються з ходового містка.

2.21. Контролює проведення заходів, що запобігають замерзанню технічних засобів та систем судна при низьких температурах зовнішнього повітря.

2.22. Розподіляє за узгодженням із капітаном обов'язки всього екіпажу щодо організації робіт під час постановки судна на ремонт.

2.23. Веде та подає судновласнику встановлену звітну документацію з технічної експлуатації судна та стану суднових технічних засобів.

2.24. Стежить за веденням машинного журналу.

2.25. Здійснює контроль за виконанням нормативних вимог із забезпечення охорони людського життя та захисту природного навколишнього середовища.

2.26. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.27. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Старший механік має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Старший механік має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Старший механік має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Старший механік має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Старший механік має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Старший механік має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Старший механік має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Старший механік має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Старший механік має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Старший механік несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Старший механік несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Старший механік несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Старший механік несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Старший механік несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Старший механік несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Старший механік несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.