* *
Інструкція для посади "Багермейстер-наставник", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Багермейстер-наставник" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією капітана на морських суднах - не менше 5 років (у тому числі за професією багермейстера - не менше 2 років). 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження, інструкції та інші керівні документи, що визначають перспективний розвиток днопоглиблювального флоту, безпеку мореплавання;
      - положення міжнародних конвенцій та резолюцій Міжнародної морської організації (ІМО) щодо охорони життя людини на морі (СОЛАС), запобігання забрудненню із суден (МАРПОЛ), запобігання зіткненню суден (МППСС), з міжнародного авіаційного й морського пошуку та рятування (МАМПС), про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ) тощо;
      - статути, правила та положення, що регламентують роботу земснарядів;
      - судноводіння;
      - правила технічної експлуатації днопоглиблювального флоту;
      - організацію рятувальних операцій та порядок оформлення документів про рятувальні події на морі;
      - основні матеріали, які регламентують міжнародну організацію радіозв'язку на морі;
      - морське право;
      - економіку, організацію праці та управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Багермейстер-наставник призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Багермейстер-наставник підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Багермейстер-наставник керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Багермейстер-наставник під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Інструктує капітанів суден із питань, пов'язаних із плаванням та роботою суден днопоглиблювального флоту.

2.2. Здійснює перевірку знань судноводійського складу суден, судноводіїв, які щойно прийняті на роботу.

2.3. Подає пропозиції щодо висування на вищі посади, заохочення та покарання судноводіїв.

2.4. Веде роботи щодо підвищення кваліфікації спеціалістів командного та рядового складу, із проведення професійного й технічного навчання та підвищення загальної культури судноводіння.

2.5. Проводить інспекторські огляди суден.

2.6. Здійснює контроль за виконанням нормативних вимог щодо штурманської частини, аварійно-рятувального та протипожежного постачання суден.

2.7. Здійснює контроль за справною дією радіолокаційного устаткування, якірного, рульового та швартовного обладнання.

2.8. Контролює виконання вимог з охорони природного навколишнього середовища.

2.9. Перевіряє необхідність та забезпеченість суден навігаційними посібниками й приладами, навігаційним інструментом, гідрометеорологічними приладами та іншим штурманським постачанням.

2.10. Контролює дотримання судноводійським складом суден наказів, інструкцій та постанов із питань судноводіння.

2.11. Розробляє та впроваджує заходи з усунення недоліків в організації служби судноводіння на суднах.

2.12. Контролює технічний санітарний стан суден.

2.13. Проводить розслідування, аналіз та робить висновки щодо аварій та морських подій на флоті.

2.14. Бере участь у реалізації заходів щодо запобігання аварійності на технічних дільницях та земкараванах.

2.15. Перевіряє на суднах правильність прокладення курсу, обчислення та контролю шляху судна.

2.16. Контролює організацію гідрометеоспостереження на суднах.

2.17. Виконує девіаційні та радіодевіаційні роботи на суднах.

2.18. Регулярно ознайомлюється із сучасними досягненнями в галузі судноводіння та сприяє широкому розповсюдженню цих знань серед судноводійського складу.

2.19. Здійснює контроль та надає допомогу в організації роботи з охорони праці на суднах закріпленої групи.

2.20. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.21. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Багермейстер-наставник має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Багермейстер-наставник має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Багермейстер-наставник має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Багермейстер-наставник має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Багермейстер-наставник має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Багермейстер-наставник має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Багермейстер-наставник має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Багермейстер-наставник має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Багермейстер-наставник має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Багермейстер-наставник несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Багермейстер-наставник несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Багермейстер-наставник несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Багермейстер-наставник несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Багермейстер-наставник несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Багермейстер-наставник несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Багермейстер-наставник несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.