Інструкція для посади "Інженер з підводно-технічних робіт", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер з підводно-технічних робіт" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - провідний інженер з підводно-технічних робіт: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з підводно-технічних робіт I категорії - не менше 2 років. Інженер з підводно-технічних робіт I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з підводно-технічних робіт II категорії - не менше 2 років. Інженер з підводно-технічних робіт II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з підводно-технічних робіт - не менше 1 року. Інженер з підводно-технічних робіт: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань виробничого планування підводно-технічних робіт;
      - основи планування та обліку підводно-технічних робіт;
      - основи технології проведення підводно-технічних робіт;
      - основні технічні характеристики устаткування, спорядження та технічних засобів, що застосовуються під час проведення підводно-технічних робіт;
      - правила та норми охорони праці під час виконання підводно-технічних робіт;
      - основи водолазної справи;
      - основи економіки, організації праці та управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Інженер з підводно-технічних робіт призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер з підводно-технічних робіт підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер з підводно-технічних робіт керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер з підводно-технічних робіт під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Бере участь у підготовці технічних завдань для розроблення технології та методів проведення підводно-технічних робіт.

2.2. Здійснює контроль за своєчасним укладанням та виконанням договорів, підготовкою проектно-кошторисної документації на проведення підводно-технічних робіт щодо конкретних об'єктів.

2.3. Розробляє місячні виробничі програми та змінно-добові завдання щодо закріпленої ділянки робіт.

2.4. Організовує технічне керівництво підводно-технічними роботами.

2.5. Контролює виконання графіків, технічних нормативів, термінів проведення підводно-технічних робіт.

2.6. Забезпечує оптимальне завантаження плавзасобам та водолазним станціям.

2.7. Визначає необхідність та коригує річні заявки на технічні засоби, обладнання, матеріали та інструменти.

2.8. Контролює організацію та дотримання технології робіт на об'єктах підводно-технічних робіт.

2.9. Складає та в установлені строки подає звітну та технічну документацію з виробничої діяльності на об'єктах.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер з підводно-технічних робіт має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер з підводно-технічних робіт має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер з підводно-технічних робіт має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер з підводно-технічних робіт має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер з підводно-технічних робіт має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер з підводно-технічних робіт має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер з підводно-технічних робіт має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер з підводно-технічних робіт має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер з підводно-технічних робіт має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер з підводно-технічних робіт несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер з підводно-технічних робіт несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер з підводно-технічних робіт несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер з підводно-технічних робіт несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер з підводно-технічних робіт несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер з підводно-технічних робіт несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер з підводно-технічних робіт несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.