Інструкція для посади "Експерт морський", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Експерт морський" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією в галузі морського транспорту - не менше 2 років. Наявність сертифікату компетенції. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження, правила, інструкції, нормативні та інші керівні документи, що стосуються виконання сюрвейєрських оглядів;
      - правила і нормативні документи Регістру судноплавства України або інших класифікаційних товариств, які здійснюють технічний нагляд за суднами;
      - основні положення морського права;
      - основи морського страхування й арбітражу;
      - умови проформ чартерів та договір купівлі-продажу;
      - положення міжнародних конвенцій та резолюцій Міжнародної морської організації (ІМО) щодо охорони життя людини на морі (СОЛАС), запобігання забрудненню з суден (МАРПОЛ), запобігання зіткненню суден (МППСС) тощо;
      - теорію будови суден, технологію його побудови та ремонту, методи оцінки технічного стану, надійності корпусу судна та довговічності суднових технічних засобів;
      - англійську мову (морську специфіку);
      - правила та керівні документи з питань охорони природного навколишнього середовища;
      - правила та норми охорони праці, протипожежного захисту;
      - основи економіки, організації праці та управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Експерт морський призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Експерт морський підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Експерт морський керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Експерт морський під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює сюрвейєрське обслуговування суден, що знаходяться в експлуатації, будуються, ремонтуються та переобладнуються, а також суднових механізмів та обладнання.

2.2. Виконує огляд пошкоджень та стану судна з метою страхування, у разі його продажу, купівлі або здачі в оренду згідно із замовленням судновласника, фрахтувальника, страхувальника або інших зацікавлених сторін.

2.3. Бере участь у розгляді технічної документації, нормативів, робочих креслень та ремонтних відомостей на судна.

2.4. Оформляє за результатами оглядів документацію про технічний стан суден і надає пропозиції судновласникам.

2.5. Бере участь у розслідуванні аварій для визначення природи, розмірів і причин втрат або пошкоджень з метою запобігання подібних ситуацій в майбутньому, обсягів ремонту або необхідної компенсації і встановленні відповідальності винної сторони.

2.6. Оформлює замовникам відповідну встановлену технічну документацію та рахунки за виконані роботи з сюрвейєрського обслуговування суден.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Експерт морський має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Експерт морський має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Експерт морський має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Експерт морський має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Експерт морський має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Експерт морський має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Експерт морський має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Експерт морський має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Експерт морський має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Експерт морський несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Експерт морський несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Експерт морський несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Експерт морський несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Експерт морський несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Експерт морський несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Експерт морський несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.