Категорія - Робітники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Машиніст сушильної установки 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста сушильної установки 3 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологію процесу сушіння; будову обслуговуваних сушильних установок, топок, систем автоматичного контролю та регулювання, а також застосовуваного допоміжного обладнання; порядок та правила завантаження й розвантаження сушильних установок; фізичні властивості палива, матеріалів, що надходять на сушіння, та вимоги до продуктів сушіння; якість, норми витрат, режими спалювання палива та правила регулювання його подавання; системи сигналізації, змащування; вимоги до мастильних матеріалів; способи виявлення та усунення неполадок у роботі обслуговуваного обладнання; основи теплотехніки та слюсарної справи.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес сушіння в режимі ручного та дистанційного керування на установках різного типу. Проводить завантаження й розвантаження сушильних установок, обслуговування та контроль за роботою обладнання, регулювання процесу сушіння згідно з технологічною інструкцією, подавання палива в приймальні бункери. Здійснює регулювання режиму процесу спалювання палива та підтримання заданої температури газів, що подаються на сушіння; очищенню топок від попелу та шлаку, замір температури в печах, завантажувальних і розвантажувальних камерах; визначення якості продуктів сушіння, пуск та зупинку сушильних установок, систем автоматичного контролю й регулювання; облік витрачуваного палива. Виявляє та усуває неполадки в роботі обслуговуваного обладнання, бере участь у його ремонті. Обслуговує припливно-витяжну вентиляцію.

Спеціалізація
У разі обслуговування двох і більше установок.