* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Гірник на геологічних роботах 1-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: основні уявлення про умови залягання гірських порід, розміщення і призначення гірничих виробок; порядок і правила відбору зразків гірських порід з свердловин і гірничих виробок, порядок і правила їх зберігання; порядок відбору, оформлення і зберігання проб води; відмінні ознаки корисних копалин від порожньої породи; установлену класифікацію гірських порід; порядок заповнення та зберігання журналів реєстрації проб і зразків гірських порід та іншої установленої документації; найпростіші геологічні плани.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує роботи під керівництвом геолога або гідрогеолога. Розчищає і оголює корінні породи. Відбирає, упаковує, переносить, в разі потреби зважує, парафінує зразки гірських порід. Заповнює і наклеює етикетки на зразки та проби, реєструє їх і відправляє у лабораторію. Відбирає і переносить проби води, реєструє їх у журналі. Проводить контрольне промірювання глибини свердловини. Відбирає проби з відвалів порожніх порід та іншої гірничої маси. Виконує та розмножує найпростіші креслення.