Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості
Інструкція для посади "Контролер харчової продукції 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 7. Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості", що затверджен постановою Державного комітету України по харчовій промисловості 19.02.1997. Погоджений Міністерством праці України, Міністерством сільського господарства і продовольства України, Міністерством рибного господарства України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією контролера харчової продукції 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологію виробництва на обслуговуваній дільниці; державні стандарти, технічні умови; вимоги до якості обробки сировини, напівфабрикатів, продукції; види дефектів; методи проведення аналізів; порядок відбору проб; будову контрольно-вимірювальних приладів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде суцільний або вибірковий контроль якості технологічної обробки сировини, напівфабрикатів, продукції на різних стадіях виробничого процесу за результатами лабораторних аналізів; кислотності; розчинності, концентрації, густини, вмісту вологи, активності, м'якості помелу, інших показників та відповідності державним стандартам, технічним умовам, затвердженим зразкам. Відокремлює браковану, дефектну продукцію, сировину, напівфабрикати зі зниженою якістю або на брак. Відбирає проби. Веде облік. Здає продукцію в експедицію та складає приймально-здавальну документацію.

Спеціалізація
У разі проведення лабораторних аналізів, оброблення їх результатів та класифікації даних за допомогою комп'ютерної техніки.