* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва
Інструкція для посади "Апаратник оксимування 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 27. Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва", що затверджен наказом N 550 міністерства промислової політики України від 27.09.2007 р. Погоджено міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: суть технологічного процесу оксимування; принцип роботи устаткування, яке обслуговується, контрольно-вимірювальних приладів, схеми арматури та комунікацій; фізико-хімічні властивості гідроксиламінсульфату, циклогексанону, циклогексаноноксиму, аміаку; правила відбору проб.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде окремі стадії технологічного процесу оксимування під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Подає циклогексанон та гідроксиламінсульфат в гарячу реакційну суміш. Перемішує суміш та нейтралізує сірчану кислоту, яка виділилася, аміаком. Контролює та регулює параметри технологічного процесу за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів, які провадяться. Обслуговує оксиматори, нейтралізатори, насоси. Стежить за їх роботою. Виявляє несправності у роботі устаткування.