Категорія - Робітники |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Командир взводу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра або молодшого спеціаліста. Стаж роботи за фахом не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, Закон України «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України», Дисциплінарний статут, нормативно-правові акти Держспецзв’язку, інші положення та інструкції, що стосуються сфери діяльності; функціональні обов’язки; вимоги нормативних документів щодо службової діяльності за фахом; правила експлуатації технічних засобів; порядок виконання завдань за призначенням; техніку безпеки і протипожежні правила. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує виконання покладених на взвод завдань щодо забезпечення, функціонування, безпеки та розвитку державної системи урядового зв’язку територіального вузла. Підтримує техніку, спеціальне устаткування та обладнання в постійній готовності до застосування в особливий період. Проводить із особовим складом взводу заняття з підготовки до особливого періоду та надзвичайних ситуацій, проводить індивідуальну виховну роботу. У межах своєї компетенції організовує та контролює виконання наказів. Організовує несення внутрішньої служби. Здійснює контроль за станом використання, утримання та зберігання технічних засобів, спеціального оснащення, транспортних засобів та іншого спорядження, які закріплені за взводом. Вживає заходів щодо забезпечення безпеки особового складу взводу, збереження його життя та здоров’я під час виконання службових обов’язків в екстремальних умовах. Забезпечує дотримання особовим складом взводу вимог нормативно-правових актів з питань проходження служби, режиму секретності, законності, службової дисципліни, розпорядку дня.

Спеціалізація
Має право: ознайомлюватися з необхідними матеріалами, що стосуються його компетенції; надавати пропозиції керівництву щодо ефективного виконання покладених на взвод завдань, удосконалення навчального процесу та удосконалення навчальної матеріально-технічної бази взводу; припиняти дії осіб, які порушують техніку безпеки, внутрішній порядок, дисципліну, та своєчасно доповідати керівництву про виявлення таких фактів; вимагати надання матеріалів, інструментів тощо, необхідних для забезпечення виконання поставлених завдань.