Категорія - Робітники |  Галузь - Хіміко-фотографічні виробництва
Інструкція для посади "Проявляч кіноплівки 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 29. Хіміко-фотографічні виробництва", що затверджен Наказом Міністерства промислової політики України 28.09.2006 N 308. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією проявляча кіноплівки 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову автоматичних систем регулювання температурного режиму у розчинах та сушильних шафах проявних машин, дозувальних пристроїв; схему комунікацій; конструкцію та основні відмінності способів транспортування плівки у різних конструкціях проявних машин.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес хіміко-фотографічного оброблення чорно-білих проміжних позитивів, контратипів, контрольних копій, оптичних негативів фонограм, фільмокопій всіх видів кінематографа на проявних машинах в умовах неактинічного освітлення та повної темноти. Перевіряє процеси оброблення на машині за допомогою контрольних сенситограм та проб. Перевіряє роботу дозаторів, психрометрів, каплездувачів, каплевідсмоктувачів, протитечії розчинів, систем циркуляції та турбуляції проявних машин.