Категорія - Професіонали |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Інженер з переробки радіоактивних відходів II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з переробки радіоактивних відходів - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, стандарти, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань безпечної експлуатації устаткування систем поводження з радіоактивними відходами; конструкцію, призначення, характеристики та режими експлуатації устаткування системи поводження з радіоактивними відходами; експлуатаційні інструкції на устаткування систем поводження з радіоактивними відходами; правила технічної експлуатації електричних станцій та мереж, правила ядерної безпеки атомних електростанцій, правила радіаційної безпеки, правила поводження з радіоактивними відходами; санітарні норми й правила роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючих випромінювань; правила будови й безпечної експлуатації устаткування атомних електростанцій; систему обліку пересування і зберігання радіоактивних відходів на атомних електростанціях; основи законодавства з охорони навколишнього середовища; основи трудового законодавства, правила й норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує виконання виробничої програми з сортування, транспортування, захоронення, зберігання та перероблення радіоактивних відходів на діючому устаткуванні систем поводження з радіоактивними відходами атомної електростанції. Організовує і контролює дотримання технологічних процесів сортування, транспортування, перероблення, захоронення та зберігання радіоактивних відходів, оперативно виявляє й усуває причини порушень. Забезпечує надійний та найбільш економічний режим роботи діючого устаткування систем поводження з радіоактивними відходами, вносить пропозиції щодо його реконструкції і модернізації. Вживає заходів щодо дотримання вимог технологічних регламентів, інструкцій з експлуатації, технічних умов, інших нормативних і проектних документів у частині експлуатації устаткування систем поводження з радіоактивними відходами. Здійснює контроль за справним станом устаткування, приміщень систем поводження з радіоактивними відходами. Бере участь у роботі комісії з технічного огляду устаткування та трубопроводів систем поводження з радіоактивними відходами, підвідомчої правилам безпечної експлуатації атомних електростанцій. Своєчасно готує технічну документацію щодо нових технологічних режимів поводження з радіоактивними відходами. Бере участь у роботі комісії з розслідування аварій і відмов у роботі устаткування систем поводження з радіоактивними відходами, виявляє причини їх виникнення. Розробляє технологічні регламенти та схеми, інструкції та іншу документацію, вносить зміни до технічної документації у зв'язку з коректуванням технологічних процесів і режимів поводження з радіоактивними відходами. Бере участь у науково-дослідних роботах, пов'язаних з розробленням та проведенням експериментальних робіт з освоєння нових технологічних процесів поводження з радіоактивними відходами та впровадження їх у виробництво, а також у розробленні планів наукової організації праці, нової техніки, організаційно-технічних заходів щодо своєчасного освоєння виробничих потужностей, вдосконалення технології поводження з радіоактивними відходами і контролює їх виконання. Готує технічні завдання проектним організаціям для розроблення проектної документації щодо вдосконалення діючого устаткування системи поводження з радіоактивними відходами. Встановлює відповідно до плану роботи виробничі завдання підлеглому персоналу. Забезпечує проведення організаційних та технічних заходів щодо створення безпечних умов праці, здійснює контроль за виконанням правил безпечного ведення робіт, радіаційної і промислової санітарії, перевіряє правильність ведення оперативної документації на робочих місцях працівників, зайнятих сортуванням, транспортуванням, переробленням, захороненням та зберіганням радіоактивних відходів. Забезпечує своєчасний перегляд посадових інструкцій та інструкцій з охорони праці підлеглого персоналу, технологічних схем систем перероблення радіоактивних відходів. Виконує обхід робочих місць, устаткування, будівель і приміщень систем поводження з радіоактивними відходами. Проводить інструктаж підлеглого персоналу, бере участь у проведенні протиаварійного тренування.