* *

 Категорія - Професіонали |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Провідний інженер-дефектоскопіст", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера-дефектоскопіста II категорії - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються методів неруйнівного контролю основного металу та зварних з'єднань (наплавок) устаткування та трубопроводів атомної електростанції; технологію проведення методів неруйнівного контролю і норми оцінки якості; принцип роботи устаткування, технічні характеристики, конструктивні особливості, режими роботи дистанційних засобів неруйнівного контролю, що використовуються; основні технічні характеристики та конструктивні дані устаткування, що контролюється, і трубопроводів атомної електростанції; марки сталі, робочий тиск, температуру середовища, діаметр і товщину стінки устаткування, що контролюється, та трубопроводів; технологічні процеси виготовлення устаткування і трубопроводів, що підлягають неруйнівному контролю; вимоги до безпечної експлуатації устаткування та програмне забезпечення дистанційних засобів неруйнівного контролю; склад та порядок ведення технічної документації з технічного обслуговування і ремонту устаткування дистанційних систем неруйнівного контролю; передовий вітчизняний та світовий досвід у галузі методів неруйнівного контролю основного металу та зварних з'єднань (наплавок) устаткування і трубопроводів атомної електростанції; основи економіки та організації праці; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, радіаційної безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює виконання робіт з проведення контролю основного металу та зварних з'єднань (наплавок) на устаткуванні та трубопроводах, що відносяться до систем, важливих для безпеки атомної електростанції, дистанційними засобами неруйнівного контролю відповідно до чинної нормативно-технічної документації. Розробляє технологічні карти неруйнівного контролю основного металу та зварних з'єднань (наплавок) устаткування та трубопроводів атомної електростанції. Контролює та забезпечує справний стан, правильність експлуатації, своєчасне проведення профілактичного обслуговування і ремонту дистанційних засобів неруйнівного контролю, проводить аналіз причин його відмов і забезпечує їх усунення. Бере участь у розробленні робочих програм експлуатаційного контролю основного металу та зварних з'єднань (наплавок) устаткування і трубопроводів. Оформляє звітну документацію з контролю якості основного металу та зварних з'єднань трубопроводів та устаткування атомної електростанції засобами неруйнівного контролю. Проводить аналіз і оцінку виявлених дефектів в основному металі та зварних з'єднаннях (наплавках) на устаткуванні та трубопроводах атомної електростанції за результатами неруйнівного контролю. Бере участь у розробленні і впровадженні нових методик проведення неруйнівного контролю основного металу та зварних з'єднань (наплавок) устаткування та трубопроводів атомної електростанції. Складає анотації на нові автоматизовані системи контролю. Інформує персонал щодо всіх змін, модернізацій у технологічних схемах і устаткуванні, що використовується під час проведення неруйнівного контролю.