* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Електротехнічне виробництво
Інструкція для посади "Апаратник з окислення кадмію 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову, призначення та способи налагодження установок при одержанні порошку окислу кадмію; будову, призначення та принцип роботи термопар; вимоги до сировини та готового продукту, правила їх зберігання; процеси одержання окислів металів; основи знань із хімії металів та їх окислів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес переганяння та окислення металевого кадмію з метою одержання порошку окислу кадмію. Встановлює та регулює за приладами режим роботи печей з окислення кадмію. Дозує компоненти під час завантаження апаратів, вивантажує порошок окислу кадмію з окислювальних та осаджувальних камер з подальшим маркуванням. Веде журнал реєстрації виконання технологічного процесу. Розфасовує готову продукцію.