* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник розкладання 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст), без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника розкладання 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему відділення розкладання та інших відділень, які обслуговуються; будову основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики; схему комунікацій; державні стандарти і технічні умови на сировину та готову продукцію; правила регулювання технологічного процесу; методику проведення аналізів; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес, контролює та координує роботу дільниці розкладання вуглеводнів, кальцинованої соди; нітроамофоски, отримання металевого калію методом обмінного розкладання з одночасним керівництвом апаратниками нижчої кваліфікації, а також керує апаратниками відділення розкладання, абсорбції, дозування та підготовлення сировини у виробництві фтористого водню або керує апаратниками у виробництві двоокису титану з коректуванням кислотного фактора. Керує технологічним процесом та регулює його відповідно до робочих інструкцій. Коректує процес за результатами аналізів та спостережень. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики, за станом і роботою устаткування, яке обслуговується. Заміряє витрати сировини та вихід готового продукту, оцінює їх якість за результатами аналізів. Провадить контрольні аналізи. Бере участь у ремонтних роботах основного і допоміжного устаткування.