* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник очищення газу 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника очищення газу 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва; будову і правила обслуговування, принцип роботи основного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій; властивості газів і зрошуючих рідин та вимоги до них; властивості каталізаторів метанування оксидів вуглецю; норми витрат сировини, матеріалів, електроенергії; методику проведення аналізів; параметри технологічного режиму і правила регулювання процесу; державні стандарти на сировину та готову продукцію; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде складний технологічний процес очищення газу, керує апаратниками нижчої кваліфікації та координує роботу відділень. Керує технологічним процесом та регулює його відповідно до робочих інструкцій. Коректує процес за результатами аналізів та спостережень. Контролює роботу систем автоматики. Виявляє та усуває причини відхилень від норм технологічного режиму. Здійснює пуск та зупинку устаткування, готує його до ремонту, приймає з ремонту. Бере участь в ремонтних роботах основного устаткування.

Приклади робіт
Ведення процесу очищення газу від діоксиду вуглецю і метанування.