* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник приготування каталізатора 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратник приготування каталізатора 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему приготування каталізатора; конструктивні особливості та правила обслуговування основного і допоміжного устаткування; схему арматури, комунікацій; технологічні властивості сировини, напівфабрикатів, готового продукту; правила регулювання процесу; правила розрахунку витрат сировини та виходу готового продукту; методику проведення аналізів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес приготування каталізаторів: паладієвовмісного, кобальтовмісного, тіогліколевої кислоти (для синтезу дифенілолпропану), або каталізаторів, які застосовуються у виробництвах ізопропілбензолу, алкілоламідів (на дільниці випалу), перекису водню (побічноорганічним методом) і етилацетату, або веде технологічний процес приготування каталізаторів (зокрема ванадієвого) з одночасним керівництвом апаратниками нижчої кваліфікації, а також веде технологічний процес приготування розчину перекисних ініціаторів у білому маслі, процесу нанесення активної маси у виробництві трегерного каталізатора (срібловмісного) з одночасним керівництвом апаратниками нижчої кваліфікації, веде процес пропарювання носія каталізатора. Керує технологічним процесом та регулює його відповідно до робочих інструкцій. Заміряє витрату сировини та вихід готового продукту. Оцінює їх якість. Стежить за роботою і станом устаткування. Виявляє та усуває несправності у роботі устаткування та комунікацій. Бере участь у ремонтних роботах устаткування.