* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник кристалізації 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст), без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника кристалізації 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему дільниці, яка обслуговується; будову та правила експлуатації основного та допоміжного устаткування; схему арматури та комунікацій; фізико-хімічні та технологічні властивості сировини, напівфабрикатів, продуктів, технологічного палива, мастильних матеріалів; вимоги до сировини та готової продукції; суть технологічного процесу на дільниці, яка обслуговується; методику проведення аналізів; правила зберігання та обліку отруйних та вибухонебезпечних речовин; правила користування індивідуальними засобами захисту; правила роботи у вибухопожежних виробництвах; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде техгологічний процес кристалізації на установках безперервної дії з одночасним керівництвом апаратниками нижчої кваліфікації. Керує технологічним процесом та регулює його відповідно до робочих інструкцій. Коректує процес за результатами аналізів і спостережень. Провадить контрольні аналізи. Стежить за контрольно-вимірювальними приладами, засобами автоматики, за станом і роботою устаткування, яке обслуговується. Виконує простий ремонт устаткування та комунікацій.

Приклади робіт
Ведення процесу кристалізації на установках безперервної дії у виробництві карбаміду; ведення процесу в кристалізаторах "Тельмана" з аміачним охолодженням у виробництві концентрованих безхлорних калійних добрив (галургійним способом).