* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник гідролізу 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника гідролізу 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва; будову основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури, комунікацій на дільниці, яка обслуговується; фізико-хімічні і технологічні властивості сировини, напівпродуктів та готового продукту; вимоги до сировини та готової продукції; технологічний режим; правила регулювання процесів; правила відбору проб; методику проведення аналізів; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде складний технологічний процес гідролізу або простий процес гідролізу з одночасним керівництвом апаратниками нижчої кваліфікації. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, за станом і роботою устаткування. Заміряє витрати сировини і вихід готової продукції, оцінює їх якість за результатами аналізів. Виявляє та усуває несправності у роботі устаткування та комунікацій.

Приклади робіт
Ведення технологічного процесу у виробництвах: діазолю, кремнійорганічних сполук, синтетичних жирних спиртів, медичних препаратів.