Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник етерифікації 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника етерифікації 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва; будову основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики; схему арматури, комунікацій; фізико-хімічні та технологічні властивості сировини, напівпродуктів, каталізаторів, готового продукту; вимоги до сировини та готової продукції; суть, параметри технологічного процесу та правила його регулювання; правила відбору проб; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде простий та середньої складності технологічний процес етерифікації. Охолоджує, конденсує, нейтралізує, промиває, фільтрує або відстоює, сушить, адсорбує відхідні гази; вивантажує та передає продукцію на наступну операцію. Регулює температуру, тиск, вакуум та інші параметри технологічного режиму автоматично з пульта керування або вручну за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів. Розраховує дозовані компоненти та вихід продукції. Виконує аналізи, які передбачені інструкцією. Обслуговує реакційні апарати, підігрівники, холодильники, конденсатори, скрубери, реактифікаційні колони, мірники, насоси, комунікації, контрольно-вимірювальні прилади та інше устаткування. Виявляє та усуває несправності у роботі устаткування та комунікацій. Обліковує сировину та кількість отриманої продукції. Здає та приймає устаткування з ремонту.