* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник ізомеризації 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний режим процесів ізомеризації; будову, принцип роботи основного та допоміжного устаткування на дільниці, яка обслуговується; властивості сировини, яка застосовується, напівфабрикатів та готової продукції і вимоги до них; правила відбору проб.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес ізомеризації під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Приймає та завантажує сировину і реагенти в апарат. Бере участь у виконанні супровідних процесів, які передбачені технологічною інструкцією. Вивантажує готовий продукт. Обслуговує технологічне устаткування. Відбирає проби. Готує устаткування до ремонту.