Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво консервів
Інструкція для посади "Апаратник сульфітації овочів та фруктів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 9. Виробництво консервів", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України N 277 від 30.12.2000 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: будову обслуговуваного устаткування періодичної дії; технологічний процес сульфітації; норми доз для приготування розчину бісульфату натрію, сірчистого ангідриду і правила користування розчином; правила і норми охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес сульфітації овочів і фруктів на устаткуванні періодичної дії. Приготовляє розчини бісульфіту натрію або сірчистого ангідриду та сульфітованого продукту. Регулює процес насичення продукції сірчистим ангідридом. Наповнює місткості сульфітованою продукцією. Додержує правил і норм охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту.