Категорія - Професіонали |  Галузь - Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів
Інструкція для посади "Провідний редактор з рекламування фільмів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією редактора з рекламування фільмів I категорії - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: історію національного і світового кіномистецтва; засоби пропаганди і рекламування фільмів; методику розробки рекламних матеріалів; діючі фонди кінопрокату і нові фільми; інформаційну літературу про фільми; тематичні каталоги; основи художнього оформлення стендів, плакатів, афіш та інших друкованих виробів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Розроблює заходи щодо пропаганди кіномистецтва. Готує план інформаційно-рекламної роботи. Організовує усі види кінореклами і інформації про фільми для кіномережі, населення, засобів масової інформації. Редагує періодичні рекламні видання. Готує літературні тексти для рекламних плакатів, афіш, лібрето, буклетів та інших видів друкованої реклами і здійснює контроль за їх виготовленням. Розроблює для кіномережі рекомендації з рекламування художніх, документальних і науково-популярних фільмів. Надає методичну допомогу. Забезпечує виготовлення всієї рекламної продукції. Веде облік усіх видів реклами. Розподіляє кінорекламу в кіномережі і контролює її використання.