* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник сублімації 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва; будову, принцип роботи основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури, комунікацій на дільниці, яка обслуговується; фізико-хімічні та технологічні властивості сировини, напівпродуктів та готового продукту; вимоги до сировини та готової продукції; фізико-хімічні основи, суть та параметри технологічного процесу; правила регулювання процесу; правила відбору проб; правила обліку сировини та виходу продукції; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес сублімації - очищення, виділення або розділення твердих речовин шляхом переводу їх у пароподібний стан під час нагрівання з наступною кристалізацією з парів. Готує сировину, завантажує в реакційний апарат, підігріває, сублімує, конденсує, звільнює апарати (зливає в форми, вивантажує з форм), зважує, пакує або передає продукт на наступну технологічну операцію, чистить апарати. Регулює процес за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами аналізів. Відбирає проби для контролю. Виявляє та усуває несправності у роботі устаткування та комунікацій. Обслуговує субліматори, конденсатори, млини, шламороздільники, збірники, насоси, топки, комунікації, контрольно-вимірювальні прилади та інше устаткування. Веде облік сировини та кількості продукції, яка отримується. Готує устаткування до ремонту, приймає з ремонту.