Категорія - Професіонали |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Інженер з експлуатації машинно-тракторного парку II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією інженера з експлуатації машинно-тракторного парку (спецмашин) - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; методичні, нормативні та інші матеріали щодо експлуатації рухомого складу; призначення та основні техніко-експлуатаційні характеристики спеціальних транспортних машин і правила їх технічної експлуатації; вказівки щодо експлуатації рухомого складу, які регламентують перевезення окремих видів вантажів; правила оформлення дорожньої і товарно-транспортної документації; основи економіки, організації праці та управління на автотранспорті; технологію перевезення побутових відходів; порядок укладання договорів; найновіші досягнення в галузі експлуатації спецмашин для вивезення сміття та нечистот; основи трудового законодавства; Правила дорожнього руху; правила і норми з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує випуск спецмашин на лінію у технічно справному стані згідно з плановими завданнями та з дотриманням вимог безпеки дорожнього руху. Бере участь у складанні добових оперативних планів роботи (змінно-добові завдання) спецмашин. Організовує роботу з укладання договорів з організаціями та розширення платних послуг населенню. Приймає заявки від мешканців приватного сектора на вивезення нечистот, веде їх облік у спеціальному журналі. Контролює своєчасність оплати цих послуг та її відповідність виконаним обсягам. Бере участь у роботі з визначенням потреб у спецмашинах і розподіляє їх за спецколонами. Розробляє і готує до затвердження диференційовані маршрутні норми витрат палива для рухомого складу, який працює на постійних маршрутах. Організовує своєчасне і правильне ведення установлених форм обліку та звітності про роботу спецмашин за всіма техніко-експлуатаційними показниками. Аналізує техніко-експлуатаційні показники роботи спецавтотранспорту, вносить пропозиції щодо підвищення ефективності його роботи. Бере участь у рейдових перевірках роботи спецавтотранспорту, вносить пропозиції щодо підвищення ефективності його роботи. Бере участь у рейдових перевірках роботи спецавтотранспорту на лінії. Перевіряє якість виконання водіями змінних завдань. Виявляє причини порушення транспортного процесу, вживає заходів щодо їх усунення. Обстежує під'їзні шляхи до місць вантажно-розвантажувальних робіт, пунктів зупинок. Контролює ведення дорожньої звітної документації, дотримання водіями правил дорожнього руху, норм і правил з охорони праці та протипожежного захисту.