Категорія - Керівники |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Завідувач контори", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: вимоги до оформлення документації на поховання; національні особливості ритуальних обрядів; нормативні документи про порядок поховань та організацію ритуального обслуговування; правила охорони праці та виробничої санітарії.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво діяльністю контори з надання ритуальних послуг населенню. Організовує приймання та оформлення замовлень на всі види ритуальних послуг та атрибутів, пов'язаних з похованням. Відповідає за правильне оформлення документів на відведення місця для поховання. Забезпечує наявність у конторі необхідного асортименту предметів для поховання, своєчасне подання катафалків і перевезення померлих, проведення траурної церемонії прощання та музичного супроводу. Контролює правильність оформлення замовлень та їх оплати.