* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Водороздавальник 1-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: будову устаткування водорозбірних будок; способи відігрівання трубопроводів та арматури; способи відключення води в разі пошкодження трубопроводів; правила ведення журналу і обліку витрат води; правила догляду за водоміром.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Відпускає населенню воду з водорозбірних будок. Одержує від населення плату за воду. Знімає показання водомірів. Здійснює облік витрат води, відключає трубопроводи в разі їх пошкодження. Опалює водорозбірну будку і утеплює зовнішній трубопровід. У разі замерзання відігріває трубопровід та арматуру, обколює лід. Забезпечує чистоту в будці та на прилеглій до неї території в межах огорожі.