Категорія - Робітники |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Оператор установки для сушіння осаду 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: призначення і принцип роботи всіх механізмів, що обслуговуються; характеристику сировини, яка надходить для сушіння, і вплив вологості на технологію сушіння; строки виконання профілактичного ремонту механізмів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Обслуговує пристрої для механічного сушіння осаду під керівництвом оператора вищої кваліфікації. Наглядає за рівномірним і своєчасним поданням осаду в сушильні установки. Відбирає сухий осад і замінює режим роботи сушильних установок, транспортує сухий осад. Бере участь у ремонті механізмів.