Категорія - Робітники |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Оператор на метантенках 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора на метантенках 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: схему підземних комунікацій: трубопроводів, дюкерів, колодязів, камер; способи ліквідації засмічень; принцип знезараження осаду; правила розміщення газових мереж, газорегуляторних станцій і ексгаустерних приміщень з їх обладнанням, скидних і запобіжних газових пристроїв, конденсатозбірників; основи електротехніки, хімії, мікробіології.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Обслуговує агрегати потужністю понад 200 до 500 тис.куб.м на добу. Координує роботу комплексу споруд метантенків: дозувальних камер, газорозподільних пристроїв, насосних станцій для перекачування сирого і збродженого осаду і газорегуляторних станцій. Установлює пульт керування на заданий технологічний режим. Веде журнал роботи всього комплексу механізмів і технологічних приладів. Здійснює профілактичний і поточний ремонти механізмів і споруд.