Категорія - Робітники |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Оператор установки для сушіння осаду 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора установки для сушіння осаду 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологію процесу термічного сушіння осаду у барабанних сушильних печах; схему і принципи роботи контрольно-вимірювальних приладів і автоматики.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Обслуговує пристрої термічного сушіння у барабанних сушильних печах. Визначає технологічні режими сушіння осаду. Координує роботу комплексу споруд і машин відділень механічного збезводнення і термічного сушіння осаду і керує роботою операторів нижчих розрядів. Веде журнали роботи топок, агрегатів і механізмів термічного сушіння. Виявляє і усуває несправності в роботі механізмів і обладнання.