Категорія - Професіонали |  Галузь - Реклама та реставраційні роботи. Розділ 'Реставраційні роботи'
Інструкція для посади "Художник-реставратор позолоти. Виконує консерваційно-реставраційні роботи на творах із позолоти I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 86. Реклама та реставраційні роботи. Розділ 'Реставраційні роботи'", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 05.10.2000 р. N 492. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища художня освіта за спеціальністю художник-реставратор (магістр, спеціаліст або бакалавр). Підвищення кваліфікації. Стаж реставраційної роботи за професією: для магістра, спеціаліста - не менше 4 років, бакалавра - не менше 6 років. Повна або базова художня, мистецтвознавча або технічна, пов'язана з технологією реставраційного процесу вища освіта (магістр, спеціаліст або бакалавр). Підвищення кваліфікації. Стаж реставраційної роботи за професією: для магістра, спеціаліста - не менше 6 років, бакалавра - не менше 8 років. Повна або базова, крім художньої, мистецтвознавчої або технічної, пов'язаної з технологією реставраційного процесу, вища освіта (магістр, спеціаліст або бакалавр, молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж реставраційної роботи: для магістра, спеціаліста - не менше 8 років, бакалавра, молодшого спеціаліста - не менше 10 років.

Знає та застосовує у діяльності: техніку та технологію, стилістичні особливості пам'яток, матеріалів та способів їх використання для ведення реставраційних робіт з урахуванням особливостей експонатів; основні методи реставрації монументального, станкового, темперного та олійного живопису, графіки, декоративного та ужиткового мистецтва, скульптури; принципи датування та атрибуції; результати старіння матеріалів, що застосовуються в реставрації; причини, що спричиняють руйнування експонатів; основні види лабораторних досліджень в процесі виявлення причин та характеру руйнувань.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує нескладні, середньої складності, значної та особливо значної складності реставраційні та консерваційні роботи на творах високої художньої та історичної цінності, а також на унікальних творах мистецтва відповідно до завдань і методики, розробленої та затвердженої реставраційною радою. Розробляє методику проведення реставраційних робіт, добирає матеріали для їх проведення, забезпечує досконале документування процесу реставраційних робіт, складає описи ушкоджень об'єкту, результатів його дослідження, методів і матеріалів, що застосовуються в процесі реставраційних робіт, а також фотографування до початку робіт, в процесі та після закінчення реставрації. Визначає види руйнувань, складає, проводить детальний огляд та складає опис стану схоронності об'єкту, що реставрується, виявляє його первісний вигляд, визначає історію змін, установлює на підставі результатів хімічних, фізичних та біологічних досліджень причини та характер пошкоджень. У процесі реставрації творів живопису здійснює укріплення основи, грунту та фарбової поверхні, а також видалення пізніших нашарувань, що приховують або перекручують авторський живопис. Готує спеціальні реставраційні клеї, мастики, суміші тощо. Інструктує фотографів щодо документальної фотофіксації окремих процесів реставраційних робіт. Проводить обстеження музейних фондів та експозицій. Консультує зберігачів фондів щодо норм і правил зберігання експонатів. Керує роботою стажерів, надає допомогу науковим співробітникам, які вивчають експонати, що підлягають реставрації.

Спеціалізація
Промиває позолоту, що не має пошкоджень поверхні, на предметах із дерева, гіпсу, каменю і металу. Зашпаровує дрібні тріщини і відколи основи. Знімає з раніше реставрованої позолоти доробки, виконані з інших матеріалів (сухозлітка, бронза, олійна фарба). Наносить шпаклівки, левкас, лаки; золотить і сріблить "на мордан". Готує поверхню предметів з дерева, гіпсу, каменю і металу для відновлення втрачених бронзи і сухозлітки. Бронзує і покриває сухозліткою. Готує поверхні предметів для відновлення втраченої позолоти. Золотить "на гольдфарбу". Тонує позолоту, виконану "на мордан" і "на гольдфарбу". Готує матовий розчин і покриває ним позолоту. Доповнює рельєфну позолоту з нанесенням на левкас простого малюнка методом прорізування. Поновлює втрати рельєфу або окремих фрагментів творів з використанням природних та синтетичних матеріалів. Закріплює дуже зруйнований левкас і позолоту всіх видів. Розкриває позолоту з-під фарби, набілів тощо. Золотить на пісок, крупи, тюль для відновлення втраченої фактури позолоти. Працює над предметами, неоднорідними за матеріалом (у поєднанні з кісткою, тканиною, фарбою). Готує полімент і золотить "на полімент" з поліруванням поверхні. Розчищає і закріплює позолоту на археологічних предметах. Поновлює втрачену позолоту всіх видів. Виконує золочення з поєднанням матової і полірованої поверхонь. Готує розчинене золото і золотить ним. Проводить реконструкцію золочених поверхонь складних творів з великими втратами на основі аналогій і з урахуванням стилістичних особливостей.