Категорія - Професіонали |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Інженер з налагодження й випробувань II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з налагодження й випробувань - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань налагодження та випробовування устаткування, пристроїв захисту, автоматики, контрольно-вимірювальних приладів (у мережах для даної посади); Правила технічної експлуатації електричних станцій та мереж; типові, місцеві інструкції; схеми, конструкції, характеристики та особливості всього устаткування, пристроїв, приладів і апаратури, що обслуговуються та випробовуються; схеми, конструкції, характеристики та особливості устаткування, контрольних приладів та пристроїв, що застосовуються для випробовування, налагодження та перевірки устаткування та пристроїв, що обслуговуються; методи проведення випробувань, налагодження та методи проведення відповідних аналізів і лабораторних досліджень; передовий виробничий досвід за профілем своєї діяльності; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує налагодження та випробовування і бере участь в налагодженні та випробовуванні устаткування, пристроїв захисту, автоматики, контрольно-вимірювальних приладів, що знаходяться у веденні відповідної служби або лабораторії, систематизує результати випробовувань. Проводить випробовування і налагодження нового устаткування, пристроїв, приладів, апаратів та надає допомогу в їх освоєнні, у проведенні заходів, спрямованих на підвищення надійності та економічності роботи устаткування. Бере участь у розробленні експлуатаційних інструкцій з обслуговування устаткування, пристроїв захисту, автоматики, приладів; режимних карт устаткування, програм випробовування устаткування і пристроїв, планів ремонту устаткування і пристроїв; принципових схем установок і у визначенні характеристик пристроїв захисту, автоматики і телемеханіки. Бере участь у розслідуванні аварій, відмов у роботі, пошкоджень устаткування та розробці протиаварійних заходів. Бере участь у прийманні в експлуатацію нових типів приладів і пристроїв захисту, автоматики і телемеханіки. Бере участь в роботі комісій з перевірки знань персоналом підприємств Правил технічної експлуатації електричних станцій і мереж та правил безпеки. Бере участь у розгляді і погодженні проектних завдань для об'єктів, що будуються або розширюються. Бере участь у роботі з атестації робочих місць.