Категорія - Фахівці |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Технік-теплотехнік", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня та інші керівні, методичні та нормативні документи щодо технічної підготовки виробництва; стандарти, технічні характеристики, режими роботи теплотехнічного устаткування і правила його експлуатації; методику пуско-налагоджувальних та режимно-налагоджувальних робіт на котельному устаткуванні, хімводоочистці, деаераційних установках та ЦТП; порядок виконання контрольних перевірок режиму експлуатації устаткування котелень та ЦТП; форми звітності, правила експлуатації обчислювальної техніки та оргтехніки; основи економіки; основи трудового законодавства, правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює під керівництвом більш кваліфікованого спеціаліста контроль за режимами роботи будинкових котелень та їх допоміжним обладнанням. Контролює наявність технічної документації, посадових та виробничих інструкцій, ведення експлуатаційним персоналом робочих журналів. У разі наявності недоліків або порушень у роботі основного або допоміжного обладнання робить відповідний запис у робочому журналі та повідомляє про виявлені недоліки керівників теплового району. За будинковими котельнями веде облік скарг і претензій, які надходять від споживачів теплової енергії. Обстежує джерела теплопостачання, виявляє причини відхилень та вживає заходів для їх усунення у найкоротший термін. Контролює наявність посвідчень у операторів котелень. Бере участь у пробних пусках та комплексному випробуванні устаткування під навантаженням. На початку опалювального періоду здійснює контроль за комплектністю та повною оснащеністю будинкових котелень, за наявністю контрольно-вимірювальних приладів, технічної документації.